Je bent hier:

Uitgesloten van garantie

  • gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik van het product of niet in overeenstemming zijn met de bestemming van het product.
  • beschadigingen ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
  • vocht of waterschade
  • verkeerd aansluiten en/of overbelasting.
  • gebroken of beschadigde beeldschermen.